Χλωρίδα σημαίνει το σύνολο των αυτοφυών φυτών ενός τόπου. Ο όρος χρησιμοποιείται άλλοτε με ευρύτερη έννοια, οπότε περιλαμβάνει τα φυτικά είδη μιας μεγάλης φυτογεωγραφικής περιοχής και άλλοτε με στενότερη έννοια, οπότε αναφέρεται στα αυτοφυή φυτά μιας χώρας ή μιας συγκεκριμένης οικολογικής ενότητας (π.χ. η χλωρίδα ενός βουνού)

Ο όρος χλωρίδα δεν πρέπει να συγχέεται με τον όρο βλάστηση, που σημαίνει το σύνολο τον φυτικών ατόμων μιας περιοχής.

Όταν αναφερόμαστε σε πλούσια βλάστηση εννοούμε μεγάλη ποσότητα φυτών, ενώ όταν γίνεται λόγος για πλούσια χλωρίδα εννοείτε μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών.

Η ποικιλία των κλιματικών συνθηκών, η παρεμβολή μεγάλων εμποδίων στη διάσωση των σπερμάτων (π.χ. ωκεανοί, έρημοι κτλ), καθώς και διάφορα γεωγραφικά γεγονότα παγκόσμιας κλίμακας (π.χ. παγετώνες) οδήγησαν στη διαμόρφωση ορισμένων βιογεωγραφικών περιοχών με χαρακτηριστική χλωρίδα.

Οι περιοχές αυτές ονομάζονται χλωριστικά βασίλεια και είναι η εξής

  1. Το Ολαρκτικό χλωριστικό βασίλειο. Είναι το μεγαλύτερο και περιλαμβάνει τις περιοχές του βορείου ημισφαιρίου από το Μεξικό ως τη δυτική Κίνα. Περιορίζεται προς τα νότια από τη Σαχάρα και την έρημο της Αραβίας και προς τα ΝΔ από τον ποταμό Ινδό και τα Ιμαλάια.

  2. Το Ινδοαφρικανικό ή Τροπικό χλωριστικό βασίλειο. Περιλαμβάνει την Αφρική εκτός από το βόρειο και νότιο τμήμα της, την Ινδία, την Ινδοκίνα, την Ινδονησία και τα νησιά του Ινδοειρηνικού εκτός απο την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

  3. Το Νεοτροπικό χλωριστικό βασίλειο. Περιλαμβάνει την Κεντρική και Νότια Αμερική εκτός από το νοτιότερο άκρο αυτής της ηπείρου.

  4. Το Αυστραλιανό χλωριστικό βασίλειο. Περιλαμβάνει την Αυστραλία, την Τασμανία και την Νέα Ζηλανδία.

  5. Το Ανταρκτικό χλωριστικό βασίλειο. Περιλαμβάνει το νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής και την Ανταρκτική.

  6. Το χλωριστικό βασίλειο της Καλής Ελπίδας. Είναι το μικρότερο και περιλαμβάνει τις περιοχές της Νότιας Αφρικής.