Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 46 72 271 ή γράψτε μήνυμα στο web@kita.gr ή στο messenger
Αν το μήνυμα αφορά τροποποίηση ή αφαίρεση καταχώρησης, διευκρινίστε για ποια καταχώρηση πρόκειται. Μπορείτε να γράψετε το τηλέφωνο που αναγράφεται στην καταχώρηση, τον τίτλο ή το url της σελίδας.