Είναι η παύση της καρδιακής λειτουργίας, με αποτέλεσμα το θάνατο.

Που οφείλεται?
Η καρδιακή ανακοπή οφείλεται στη στεφανιαία νόσο (αρτηριοσκλήρυνση στεφανιαίων), στις αρρυθμίες (κοιλιακοί μαρμαρυγή), σε μυοκαρδιοπάθεια, σε βαλβιδοπάθειας, σε συγγενείς ανωμαλίες καρδιάς και μεγάλων αγγείων.

Πως αντιμετωπίζεται?
Η ανακοπή πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσα στα πρώτα λεπτά της ώρας με καρδιακές μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή. Εάν ο πάσχων είναι στο νοσοκομείο, αντιμετωπίζεται με απινιδωτή και χορήγηση φαρμάκων.

Εάν συνέλθει ο ασθενής από ανακοπή, τι πρέπει να κάνουμε?
Θα πρέπει αμέσως να τον μεταφέρουμε στο πλησιέστερο καρδιολογικό κέντρο, γιατί ενδεχόμενα να ξανά πάθει ανακοπή.

Τι είναι απινιδωτής?
Είναι μια ηλεκτρονική συσκευή, που ελευθερώνει την κατάλληλη στιγμή μια ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση μέσω ηλεκτροδίου. Έτσι, ανατάσσεται ο καρδιακός ρυθμός και επανέρχεται στο φυσιολογικό.