Το φαινόμενο της αύξησης των καρδιακών παλμών. Η ταχυκαρδία οφείλεται είτε σε φυσιολογικά είτε σε παθολογικά αίτια. Ανάμεσα στα πρώτα συγκαταλέγονται η σωματική ή πνευματική κούραση, οι συγκινήσεις κ.α. Ανάμεσα στα δεύτερα, συχνότερα είναι οι πυρετικές καταστάσεις, τα διάφορα νοσήματα του καρδιοαγγειακού και νευρικού συστήματος, οι διάφορες εσωεκκριτικές διαταραχές, οι τοξικώσεις κ.α. Ταχυκαρδία μπορεί επίσης να προκληθεί από ορισμένα φάρμακα και από το κάπνισμα.