Η αγγειοχειρουργική είναι ο κλάδος της χειρουργικής που αντιμετωπίζει τα νοσήματα των αρτηριών, φλεβών και λεμφαγγείων, εκτός από τα αγγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου.

Σήμερα, οι αγγειοχειρούργοι έχουν πληθώρα εξετάσεων, για να εντοπίσουν τις βλάβες των αγγείων.

Οι εξετάσεις διακρίνονται σε αναίμακτες (υπερήχου, Doppler, triplex, αξονική, μαγνητική) και αιματηρές (αρτηριογραφία, ψηφιακή, επιλεκτική, κομπιούτερ σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους).

Σήμερα οι ακρωτηριασμοί των ποδιών και των δακτύλων έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Οι σύγχρονοι αγγειοχειρούργοι αντικαθιστούν αρτηρίες με τεχνητά υλικά (Dacron), κάνουν παρακαμπτήριες επεμβάσεις (by-pass) με φλέβες ή αρτηρίες, κάνουν ενδοαρτιριεκτομές, αφαιρώντας αρτηριοσκληρυντικές πλάκες (με ειδικά εργαλεία ή με LASER). Κάνουν εμβολεκτομές με ειδικά μπαλονάκια (fogarty). Τοποθετούν ειδικά stent, που είναι επικαλυμμένα με ειδικές ουσίες στις αποφραγμένες αρτηρίες κ.α.

Η ενδαγγειακή αγγειοχειρουργική είναι σήμερα στην ημερήσια διάταξη και υπόσχεται πολλά στο μέλλον.