Αιμοκάθαρση είναι η τεχνική με την οποία δια μέσου ενός μηχανήματος, του τεχνητού νεφρού, απομακρύνονται τα τοξικά προϊόντα του μεταβολισμού.
Η αιμοκάθαρση εφαρμόζεται στους ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της χρόνιας ή οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε δηλητηριάσεις, σε συμφορητική καρδιοπάθεια, σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές.

Απαιτείται εξειδικευμένο κέντρο που να έχει ειδική νεφρολογική μονάδα και ειδικούς αγγειοχειρουργούς, για να κάνουν την αρτηριοφλεβική παράκαμψη (fistula). Η δημιουργία της fistula γίνεται 1-2 μήνες, προτού ο ασθενής μπει στο μηχάνημα.

Η σπουδαιότερη επιπλοκή είναι η αναιμία, η οποία διορθώνεται εύκολα σήμερα με την ερυθροποιητίνη. Νευρολογικές, ψυχικές και άλλες διαταραχές από το κυκλοφορικό και το μυοσκελετικό σύστημα αντιμετωπίζονται από τους θεράποντες ιατρούς νεφρολόγους και τους συνεργάτες τους.

Νεότερες τεχνικές, όπως η αιμοδιήθηση, η αιμοδιαδιήθηση, βιοδιήθηση και τα νεότερα φίλτρα, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός των μηχανημάτων, η ελάττωση των επιπλοκών, η ερυθροποιητίνη, βελτιώνουν πολύ την ποιότητα ζωής των νεφροπαθών. Ήδη σε πολλές χώρες κυκλοφορούν μικρές συσκευές αιμοκάθαρσης για οικιακή χρήση.