Είναι η φλεγμονή των αμυγδάλων, που βρίσκονται στη φαρυγγική κοιλότητα.


Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου?
Τα συμπτώματα είναι πόνος, διόγκωση των τραχηλικών λεμφαδένων, πυρετός, δυσκαταποσια, ρίγη, κακουχία. Οι αμυγδαλές είναι κατακόκκινες και έχουν επάνω βύσματα με πύον.

Τι βλάβες μπορει να προκαλέσουν οι συχνές αμυγδαλιτιδες?
Μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην καρδιά, βλάβες στα νεφρά, βλάβες στις αρθρώσεις. Επίσης, μπορει να προκαλέσουν αποστήματα (περιαμυγδαλιτικα, φαρυγγικά), ωτίτιδα.

Πότε πρέπει να γίνεται αμυγδαλεκτομή?
Οι αμυγδαλές πρέπει να αφαιρούνται, όταν υπάρχουν συχνές προσβολές στο χρόνο, όταν δημιουργούν αναπνευστικά προβληματάκια, όταν έχει σχηματισθεί απόστημα, όταν έχει δημιουργηθεί κάποια φλεγμονή στα νεφρά, στην καρδιά, στους πνεύμονες, στις αρθρώσεις.

Ποια είναι η πιο συχνή επιπλοκή της αμυγδαλεκτομής?
Η αιμορραγία, η οποία διακρίνεται σε πρώιμη (αμέσως μετά την εγχείρηση) και όψιμη (λίγα 24ωρα μετά την εγχείρηση).

Ποια είναι η θεραπεία?
Η θεραπεία της οξείας αμυγδαλίτιδας είναι η χορήγηση αντιβιώσεως για 4-5 ήμερες. Σε υπότροπες γίνεται εγχείρηση (αμυγδαλεκτομή).