O ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο έντονος. Οι εκατοντάδες προσφορές των εταιρειών που εγγυούνται φθηνό ρεύμα σε συνδυασμό με πολλά οικονομικά εμπορικά προϊόντα δημιουργούν στον καταναλωτή μία “ευχάριστη σύγχυση”.

Οι συνεργάτες του PIR.gr (Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα) μέσα από τις σελίδες της διαδικτυακής πύλης προσφέρουν αξιόπιστες πληροφορίες, που αποσκοπούν στη διευκόλυνση του καταναλωτή για την επιλογή παρόχου.

Το βασικό κριτήριο του καταναλωτή για την επιλογή του προμηθευτή ρεύματος είναι το χαμηλό κόστος του ρεύματος και κατ’επέκταση το φθηνό τιμολόγιο. Η σύγκριση μεταξύ των προμηθευτών ρεύματος είναι σωστή μόνο όταν γίνεται στην ίδια βάση (με πάγιο ή χωρίς, με εγγύηση ή όχι, με ΦΠΑ ή όχι κτλ.).

Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι προσφορές ρεύματος και οι εκπτώσεις δεν έχουν να κάνουν να κάνουν με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ) και τις χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δημοτικά Τέλη, ΕΡΤ, λοιπές χρεώσεις).

Αυτές είναι ίδιες σε όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαφορά έγκειται στις λεγόμενες “ανταγωνιστικές χρεώσεις” και στις διάφορες εκπτώσεις ή προσφορές εμπορικών προϊόντων.

Συχνά παρατηρείται μια αδυναμία κατανόησης ως προς τα προσφερόμενα οικονομικά τιμολόγια. Στο PIR.gr θα βρείτε αναλυτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να κατανοήσετε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Εκτός από την χαμηλή τιμή της κιλοβατώρας, θα πρέπει να εξετάσουμε και κάποιους άλλους σημαντικούς παράγοντες που θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στην μείωση του λογαριασμού ρεύματος. Για να το κάνουμε αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε το “ενεργειακό μας προφίλ”.

Ενεργειακό προφίλ

Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός περιέχει πληροφορίες για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε, το ποσό που μας στοιχίζει, σε ποια τιμολογιακή κατηγορία ανήκουμε (οικιακή, εμπορική, κλπ.) και την ισχύ παροχής (μονοφασική ή τριφασική). Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν το ¨ενεργειακό μας προφίλ¨.
Με τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος που καλύπτουν την περίοδο ενός έτους, μπορούμε να υπολογίσουμε, πόσο ρεύμα καταναλώνουμε ετησίως και πόσα χρήματα ξοδεύουμε (εξαιρούνται οι ρυθμιζόμενες και οι λοιπές χρεώσεις).

Σύγκριση προσφορών



Ο ορθότερος τρόπος σύγκρισης είναι ο υπολογισμός της νέας οικονομικής προσφοράς βάσει του ετήσιου ενεργειακού μας προφίλ.

Αφού έρθουμε σε επικοινωνία με τον εκπρόσωπο του παρόχου (Watt & Volt, ZeniΘ, ΕΛΤΑ, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, ΚΕΝ, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, Protergia, Volterra, Volton, Ήρων, NRG, ΕΛΙΝΟΙΛ, Elpedison κλπ.) και του δώσουμε τα στοιχεία του ¨ετήσιου ενεργειακού μας προφίλ¨ ακολουθούμε τα εξής βήματα:

• Ζητάμε να μας δώσει εγγράφως μία οικονομική προσφορά με τις ισχύουσες τιμές της εταιρείας με βάση το ετήσιο ενεργειακό μας προφίλ.
• Επιπλέον ζητάμε να μας εκτιμήσει αντίστοιχα το κόστος για ένα έτος με τις ισχύουσες τιμές του τωρινού μας προμηθευτή.

Επίσης ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει αν η προσφορά του παρόχου συνδέεται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις όπως (όριο κατανάλωσης, ελάχιστος χρόνος παραμονής, έκπτωση συνέπειας, ρήτρα ΟΤΣ, πάγιο, εγγύηση κ.α.).

Επιπλέον θα πρέπει να προσέξουμε αν το συμβόλαιο εμφανίζει χρονική διαφοροποίηση, όπως ευνοϊκότερη τιμολόγηση για μια αρχική περίοδο και αλλαγή χρεώσεων στη συνέχεια.

Όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν για να γίνει σωστή αξιολόγηση του παρόχου.

Ολοκληρώνοντας, είδαμε ότι η φθηνή τιμή του ρεύματος είναι βασικό κριτήριο για την επιλογή παρόχου αλλά όχι και το μοναδικό. Υπάρχουν και άλλες συνιστώσες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Τα προϊόντα και οι προσφορές των προμηθευτών είναι πολλά και άκρως ενδιαφέροντα. Τα χαμηλά κόστη και οι εκπτώσεις εξίσου δελεαστικές. Το πιο σημαντικό είναι ο καταναλωτής να στηρίξει την επιλογή του, στα δικά του κριτήρια και στις δικές του ανάγκες.

Στο PIR.gr για Φθηνό Ρεύμα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες βασίζονται σε λεπτομερή έρευνα. Στις σελίδες του portal θα βρείτε επίσης χρήσιμες συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας όπως και απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.