ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ AIR CONDITIONER

1. Απεγκατάσταση ολόκληρης της εμπρόσθιας πρόσοψης του εσωτερικού ψυκτικού μηχανήματος.
2. Καθαρισμός (πλύση) εσωτερικού εξατμιστή κ’ φίλτρων με καθαριστικό υγρό (τελευταίων προδιαγραφών).
3. Λίπανση εσωτερικού ανεμιστήρα.
4. Επανεγκατάσταση πρόσοψης.
5. Καθαρισμός εξωτερικής μονάδας με υγρό (εάν χρειάζεται).
6. Ελεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού (FREON - συμπλήρωση εάν χρειάζεται).
7. Εκκίνηση συσκευής και έλεγχος καλής λειτουργίας.


http://electro-service.page.tl